Τα Νέα μας

Δημογραφικό πρόβλημα: Προοπτικές και στόχοι στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης-της Μαρίας Ναυροζίδου*

Η πραγματικότητα πολλές φορές καθορίζει με απόλυτο τρόπο, εξελίξεις, γεγονότα ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να αφυπνίσει κοινωνίες και φορείς. Μπροστά σε μια τέτοια πραγματικότητα,

Περισσοτέρα