Τσιγαρίδη Βασιλική (Βίκυ)

Είναι απόφοιτος Ανθρωπιστικών Σπουδών. Κατάγεται από την Καλαμάτα. Σπούδασε στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) “
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” στη Σχολκή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:  
Κιν.: 6932601205
email: tsigaridi@orthiaellada.gr

Facebook: https://www.facebook.com/vtsigaridi
Twitter: https://twitter.com/VickyTsigaridi
Instagram: https://www.instagram.com/vicky_tsigaridi/?hl=el