Αθανασοπούλου Νίκη-Δέσποινα

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εξειδίκευση στο δημόσιο και ποινικό δίκαιο (δημοσιοϋπαλληλικό, φορολογικό, δημοσιολογιστικό, ραδιοτηλεοπτικών Δικαιωμάτων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κ.ά.).
Παρέχει νομική υποστήριξη σε ιδιώτες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Κατάγεται από την Ηλεία και την Εύβοια και κατοικεί στα Μελίσσια Αττικής. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ομιλεί άπταιστα την αγγλική και ιταλική γλώσσα. Είναι εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).
Είναι μητέρα ενός παιδιού 7 ετών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 6457100
Κιν.: 6932647018
e-mail: athanasopoulou@orthiaellada.gr
Facebook: https://www.facebook.com/niki.athanasopoulou.77